Правила спілкування

• Ставтеся один до одного і до всіх людей з повагою.
• Поважай себе, бо ти — Людина.
• Дотримуйся правил гарного тону при спілкуванні.
• Дивись людині в очі, коли вітаєшся і розмовляєш з нею.
• Говори чітко і спокійно, стеж за силою звуку, ніколи не підвищуй голос, не кричи — це негарно.
• Вживай «чарівні слова» в мові, у звертанні до дорослих людей та однолітків.
• До дорослих людей звертайся на ВИ!
• Ніколи не вживай у своїй мові нецензурних, брутальних слів, адже це не прикрашає людину, а навпаки, принижує її, збіднює її мову та інтелект.
• Ніколи не перебивай розмову людей, а дочекайся, коли розмову закінчать.
• Коли розмовляють дорослі, не слід втручатися у їхню розмову і щось додавати своє, заперечувати чи стверджувати, коли тебе не питають.
• Говорити треба завжди правду, бо брехня не робить тобі честі, і вона завжди вилізе на поверхню. Недаремно народна мудрість каже: «Шила в мішку не сховаєш».
• Найбільша сила — це розум. Тому треба послуговуватися цим правилом у житті.

Що таке твір-есе?

Особливості написання твору-есе

Есе, есей ( з фр. – проба, спроба, нарис) – жанр художньо-публіцистичної, науково-популярної літератури. Характеризується вільним, не обов'язково вичерпним, але виразно індивідуалізованим трактуванням теми.

Поради щодо написання есе:

1. Усвідомити мету написання, яка полягає в тому, що ви повинні переконати того, хто має читати цей твір, що ви зрозуміли тему есе.

2. Уважно вчитатися в тему есе, знайти ключові слова, осмислити проблему.

3. На чернетці написати тези, краще з наведенням певних доказів, які допоможуть розкрити тему твору.

4. Стисло і влучно занотувати аргументи і приклади.

Поради щодо побудови есе:

1. Твір есе варто розпочати зі вступу, в якому має бути висвітлено загальний підхід до теми, вступ повинен містити проблемне завдання і відповідь на поставлене питання. Це теза есе.

Теза чітко визначає межі написання есе. Автор есе не має права описувати все, що йому відомо в обсязі заданої теми, а лише те, що буде творчою відповіддю на поставлене питання у темі.

Упродовж усього есе необхідно підкреслювати зв'язок поданих фактів з тезою.

2. Основна частина есе вибудовується з метою переконання читача. Для цього автор есе має використати вагомі аргументи. Спочатку варто викласти головні ідеї та факти, які підтверджуватимуть приклади до цих ідей.

Обсяг есе має бути не дуже великим ( хоча не існує якихось чітких рамок і обмежень щодо обсягу есе).

Правила, яких варто дотримуватися при написанні есе:

  1. Вступна частина має бути стислою, але виразною й містити у собі центральний метафоричний образ.
  2. Останнє речення вступу й перше речення основної частини мають бути органічно пов'язаними. Сутність зв'язку: пояснення правомірності метафори.
  3. Обсяг основної частини не регламентується, але необхідно пам'ятати: зі збільшенням обсягу есе втрачає легкість жанру.
  4. Основна частина пов'язана з висновком не лише за думкою, а й за способом мовного оформлення (через центральний образ).
  5. Есе має містити озвучену кінцівку. При цьому зовсім не важливо, кінець є ствердженням будь-чого, запитанням чи остаточно не завершеними роздумами. Вдалим варіантом завершення есе вважається використання афоризмів і цитат.

Використання мовностильових засобів у творі-есе:

1. Важливу роль відіграють порівняння.

2. Велика увага приділяється внутрішньому змісту і зовнішній оболонці слова. Гра зі словом на рівні оригінального осмислення теми.

3. Авторське використання великої літери, коли є потреба піднести певні акценти, та малої літери, коли навпаки є необхідність, підкреслити втрату величі чи особистісної цінності.

4. Авторське використання розділових знаків, абзаців.

5. Контекстуальне використання засобів зображувального-виражального ряду. Не треба боятися «поєднання непоєднуваного»; неочікуване може бути якраз найцікавішим у контексті роздумів.

6. В есе є вмотивованим і доречним використання складних синтаксичних конструкцій і неповних речень, обірваних фраз; використання усього арсеналу вставних слів, відокремлених членів речення вигуків…

7. Одним із головних аспектів є чуттєво-емоційний лад викладу думок.

Побудова есе:

1 Назва теми______________________

2.Вступ – особисті погляди, що чітко висвітлюють тези та підходи автора._____________________________________________________

3. Аргументи, які обстоюють тезу

1)______________________________________________________

2)_________________________________________________________

3)_____________________________________________________

4. Факти або приклади, які підтримують головну думку твору

1_________________________________________________________

2_________________________________________________________

3_________________________________________________________

1_________________________________________________________

2__________________________________________________________

3___________________________________________________________

4___________________________________________________________

1_____________________________________________________________

2____________________________________________________________

1_____________________________________________________________

2_______________________________________________________________

3______________________________________________________________

5. Висновки – узагальнення есе, в яких підкреслюється як автор довів свою позицію, і знов окреслюється тема.

Памяткиучнямзрозвиткузвязногомовлення

Робота над твором

1. Вибери тему.

2. Визнач його основну думку.

3. Добери і систематизуй матеріал.

4. Склади план.

5. Запиши твір на чернетці.

6. Доопрацюй і відреагуй його.

7. Запиши в зошит.

Робота над переказом

1. Прочитай (послухай) текст повністю.

2. Розділи на частини (абзаци).

3. Склади план у вигляді заголовків до абзаців (частин).

4. Перекажи зміст кожної частини тексту за абзацами.

5. Запиши коротку зміст тексту за планом.

6. Пиши уважно, красиво; кожну частину починай з абзацу.

7. Перевір написане.

Як взяти інтерв’ю

1. Дізнайся більше про людину, з якою розмовлятимеш.

2. Продумай такі запитання, відповіді на які було б цікаво почути іншим.

3. Став лише тактовні питання.

4. Поводь себе ввічливо, коректно.

Оформлення листа

1. Пишіть на якісному папері, чорнилом.

2. Дбайте про почерк, охайність в оформленні листа.

3. Вживайте звертання. Звертаючись до старших на Ви, пишіть це слово з великої букви.

4. Дотримуйтеся композиції листа (початку, основної частини, кінцівки).

5. Слідкуйте за мовленнєвим оформленням і грамотністю.

6. Ставте розбірливий підпис, число.

7. Не залишайте листів без відповіді.

Як працювати над заміткою

1. Вибери тему, яка буде цікава усім.

2. Склади план розповіді.

3. Розповідай лише про головне.

4. Пиши грамотно, дотримуйся абзаців.

Робота над оповіданням

1. Уважно прочитай в щоденнику завдання додому.

2. Голосно прочитай все оповідання. Звертай увагу на правильну вимову слів. Розбери незрозумілі слова, вирази. Знижуй голос в кінці речення. Роби паузи.

3. Що (чи хто) сподобалось?

4. Уважно прочитай ще раз і подумай, що хотів сказати автор. Прагни засвоїти його зміст. Про що (чи про кого) у ньому розповідається?

5. Відшукай відповіді на питання.

6. Вибери образні слова, описи.

7. Склади план.

8. Перекажи оповідання за планом. Обдумай заздалегідь, як ти викладеш головні частини. Чим закінчиш розповідь? Які виводи зробиш по прочитаному?

9. Подумай, яка думка в оповіданні головна?

10. Що нового ти взнав з оповідання?

11. Які думки і відчуття викликало у тебе оповідання?

12. Підготуй продовження.

Робота над віршем

1. Як називається вірш? Хто його автор?

2. Прочитай вірш. Про що він?

3. Які відчуття автора виражені в нім? Якими словами авторові удалося виразити свої відчуття? Які з них тобі особливо подобаються?

4. Підготуй відповіді на питання.

5. Відшукай образні вирази.

6. Які картини можна намалювати до цього вірша? Придумай малюнок.

7. Визнач слова з логічним наголосом, розстав інтонаційні, смислові паузи, наголоси.

8. Приготуйся передати виразним читанням авторські відчуття. Повправляйся у виразному читанні.

Як скласти загадку

1. Вибери предмет (наприклад: сонце).

2. До чого подібний? ( жовте яблуко, золота тарілка).

3. Знайди інший предмет, пов’язаний з першим (розташування – чисте синє небо).

4. До чого подібний другий предмет? (синє море, океан широкий).

5. Уособлюємо перший предмет (купається, плаває).

6. Із дібраних слів складаємо загадку.
Золота тарілка в синьому морі купається.

Як написати реферат

Декілька НЕ:

* Реферат НЕ копіює дослівно книги і статті і НЕ є конспектом.

* Реферат НЕ пишеться по одному джерелу і Не є доповіддю.

* Реферат НЕ може бути оглядом літератури, тобто не розповідає про книги.

* У рефераті зібраний по темі матеріал систематизується і узагальнюється.

Реферат складається з декількох частин:

• титульний аркуш (оформляється за вимогами учбового закладу);

• зміст (вміст) вимагає наявність номерів сторінок на кожен розділ реферату;

• введення;

• основна частина, що складається з глав;

• висновок;

• список використаної літератури.

У введенні пояснюється:

• чому вибрана така тема, чим вона важлива (особисте відношення до теми (проблеми), чим вона актуальна (відношення сучасного суспільства до цієї теми (проблеми), яку культурну або наукову цінність представляє (з точки зору дослідників, учених);

• яка література використана: дослідження, науково-популярна література, учбова, хто автори... (Кліше: "Матеріалом для написання реферату послужили ...”)

• з чого складається реферат (введення, к-ть глав, висновок, додатки. Кліше: "У введенні показана ідея (мета) реферату. Глава 1 присвячена.., у 2 главі ... В висновках сформульовані основні виводи...”)

Основна частина реферату складається з декількох розділів, що поступово розкривають тему. Кожен з розділів розглядає яку-небудь із сторін основної теми. Ствердження позицій підкріплюються доказами, узятими з літератури (цитування, вказівка цифр, фактів, визначення)

Якщо докази запозичені у автора використовуваної літератури, - це оформляється як посилання на джерело і має порядковий номер.

Посилання оформлюються внизу тексту під межею, де вказуються порядковий номер посилання і дані книги або статті. В кінці кожного розділу основної частини обов'язково формулюється вивід. (Кліше: "Таким чином… Можна зробити висновок, що... У результаті можна прийти до виводу... ”)

В висновках (дуже коротко) формулюються спільні виводи по основній темі, перспективи розвитку дослідження, власний погляд на вирішення проблеми і на позиції авторів використовуваної літератури, про свою згоду або незгоду з ними.

Список літератури складається в алфавітному порядку в кінці реферату за певними правилами.

Опис книг

Автор(и). Заголовок. - Місце видання: Видавництво, рік видання. – Сторінки

Опис збірок

Заголовок. - Місце видання: Видавництво, рік видання. - Сторінки.

Література: Справ. шк. - М.: Освіта, 1996. - 600с.

Опис статей

Автор(и). Заголовок //Назва журналу (газети). - Рік. - Номер. - Сторінки статті.

Етапи (план) роботи над рефератом

1. Вибрати тему. Вона має бути знайома і цікава. Бажано, щоб тема містила яку-небудь проблему або протиріччя і мала відношення до сучасного життя.

2. Визначити, яке саме завдання, проблема існує по цій темі і шлях її вирішення. Для цього потрібно назву теми перетворити на питання.

3. Знайти книги і статті за вибраною темою. (Для середніх класів - не менше 3-х джерел, для старшокласників не менше 5). Зробити список цієї літератури.

4. Зробити виписки з книг і статей. (Звернути увагу на незрозумілі слова і вирази, уточнити їх значення в довідковій літературі).

5. Скласти план основної частини реферату.

6. Написати чорновий варіант кожної глави.

7. Показати чернетку педагогові.

8. Написати реферат.

9. Скласти повідомлення на 5-7 хвилин, не більш.

Як опрацювати статтю

1. Запам'ятай, як називається стаття і хто її автор.
2. Прочитай статтю. Які слова і вирази тобі незрозумілі? З'ясуй їх значення.
3. Про кого або про що ця стаття?
4. Про які явища природи або події розповідається в статті?
5. Поділи статтю на частини. Виділи головне в кожній частині. Озаглав частини. Склади план.
6. Яка головна думка всієї статті? Знайди в тексті уривок або речення, де автор говорить про найголовніше.
7. Що нового ти взнав з прочитаного?

Як скласти короткий переказ

• Склади план оповідання. По першому пункту плану і першій частині оповідання виділи 2-3 речення, які не є головними, а лише доповнюють основну думку. Прочитай текст без цих речень.
• Те ж саме зроби і з іншими частинами.
• Дивлячись на план, перекажи оповідання коротко.
• Перевір, чи не можна переказати текст ще коротше, не упускаючи головного.

Складання плану оповідання

• Прочитай все оповідання. Визнач його частини. Відзнач початок і кінець олівцем. Як ти виділяв частини?
• Прочитай першу частину, виділи в ній головне, підкресли його олівцем, озаглав цю частину.
• Так само попрацюй і над іншими частинами, озаглав їх. Запиши план. Прочитай. Подумай, чи відображає він головне, чи не упущене основне.
• Перевір, чи не повторюються заголовки і чи допоможуть вони тобі пригадати оповідання.

Кiлькiсть переглядiв: 248

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.